Karmična diagnostika

Najprej naj razložimo izraze:

Karma - zakon vzroka in posledice v vzhodnjaški terminologiji. Karma je temeljni zakon, ki ureja naše bivanje v tem sončnem sistemu. Vsaka naša misel in vsako dejanje sprožita svojo posledico, zaradi katerih je naše življenje dobro ali slabo. Povedano s svetopisemskimi besedami: "Kakor boš sejal, tako boš žel." Z besedami znanosti: "Za vsako akcijo obstaja enaka in nasprotno usmerjena reakcija."

KARMA (sanskrt)
V fizičnem smislu je to delovanje, dejanje, v metafizičnem pa zakon izravnave - povračila, zakon etičnega povzročanja. Kot Nemesis je samo v smislu slabe karme. To je enajsta Nidana (vez ali veriga); v povezavi vzrokov in učinkov obstaja v ortodoksnem budizmu sila, ki nadzira vse stvari - je rezultat moralnega ravnanja; metafizično Samskara ali moralno delovanje nekega početja, ki je bilo storjeno v zadovoljitev nekih osebnih želja. Obstaja karma zaslug in karma dolgov. Toda karma ne kaznuje niti ne nagrajuje. Je zgolj svet obsegajoči zakon, ki je neupogljiv, tako rekoč slep, kakor tudi drugi delujoči zakoni; ki prikliče v življenje določena delovanja, če so njihovi tozadevni vzroki prisotni. Če budizem uči, "da je karma tisto moralno jedro (ali bistvo), ki edino preživi smrt in živi še naprej tudi pri preobrazbi ali v ponovnem utelešenju, je s tem rečeno le to, da od osebnosti ničesar več ne obstaja razen vzrokov, ki jih je izzvala. Ti vzroki so nesmrtni in jih ni mogoče ugasniti v sestavu vesolja, dokler ne nastopijo njihove zakonite posledice in izginejo le skupaj z njimi. Takšni učinki, ki zaradi ustreznega delovanja v življenju neke osebe ne morejo priti do izravnave, morajo zasledovati ponovno utelešeni jaz vse dotlej, dokler ne pride do popolne harmonije med vzrokom in učinkom. Osebnost, ki ni nič drugega kakor sveženj materialnih atomov in nagonskih in miselnih lastnosti, ne more najti svojega nadaljevanja v svetu čiste duhovnosti. Samo to, kar je v njegovem pravem bistvu nesmrtno in božansko, namreč višji jaz, obstaja nepretrgoma. In kakor je višji Jaz tisti, ki si določi osebnost, v katero se bo po vsakem devachanu naselil in bo po tej osebnosti sprejel posledice, ki jih je po karmičnih vzrokih povzročal. Tako je višji Jaz tisti jaz, na katerega se veže "moralno jedro", v katerem je utelešena karma, edino ta Jaz "preživi smrt".

Iz  teozofskega besednjaka Helene Blavatske

Diagnoza- pojem, ki predstavlja ugotavljanje bolnikove bolezni in vzrokov, ki so do nje pripeljali. V medicini pomeni prepoznavanje in poimenovanje bolezni.

Karmična diagnostika se ukvarja  z ugotavljanjem in iskanjem vzrokov, dejavnikov, ki so pripeljali do določenega psihofizičnega, bolezenskega stanja na fizičnem, čustvenem ali mentalnem področju. Ali pa povzročajo kakšne druge probleme v življenju- osebi se dogajajo nesreče, finančne težave, ljubezenske težave, ipd. Vzroki lahko izvirajo iz obdobja spočetja, ko se je oseba nahajala v maternici, otroštva, odraslega obdobja. Vzroke se lahko tudi podeduje od staršev ali prednikov. Lahko pa izvirajo iz prejšnjih življenj. Vsaka stvar, ki jo človek doživi (dobra ali slaba), se zapiše v njegovo biopolje ali auro (izraz, ki ga uporabljajo nekateri terapevti in radiestezisti). Neglede ali je to zavestno ali ne, ali se je zgodilo pred kratkim ali v preteklosti, še zmeraj je v njegovem informacijskem polju in vpliva na njegovo kvaliteto življenja. Človek je podoben računalniku, kamor se te podatki shranjujejo. Dokler se te informacije (programi) ne izbrišejo oz. naredijo neškodljivi za "software", ostajajo na zavestni ali podzavestni ravni in sčasoma začnejo vplivati na njegovo življenje. Niso namreč vsi programi škodljivi. Nekateri so celo koristni, zaželjeni in brez nekaterih človek kot osebnost tudi ne bi mogel v redu funkcionirati oz. delovati.

Izraz "karmična diagnostika"  je v našem modernem času (zadnjih 50 let) prvi začel uporabljati Sergej Nikolajevič Lazarev, v Slovenijo pa jo je pripeljal in začel poučevati Marjan Ogorevc. Tak način, kot ga uporabljata Lazarev in Ogorevc, je pač samo eden izmed možnih načinov. Obstajajo ljudje, ki tudi izvajajo vpoglede ali terapije na osnovi tako imenovane karmične diagnostike, le da imajo nekoliko drugačen pristop. Nekateri uporabljajo enake ali podobne izraze, lahko pa kakšne svoje, odvisno na katerem koncu sveta živijo, katera kultura in miselnost prevladuje na tistem področju. Pri tej diagnostiki je pomembno, da se pride do informacij, ki se nahajajo v auri ali v "kavzalnem" telesu (cause- vzrok) in ki se nanašajo na določen problem oziroma situacijo.

Če malo citiram Marjana Ogorevca: "Karmična diagnostika ne pomeni nič drugega kot poskušati najti v razgovoru ali direktnem videnju, s kineziološkimi testi, z radiestezijskim nihalom, s senzorji na vekah, vzroke, karseda prvotne. Včasih je potrebno pogledati v prejšnja življenja, iščemo v pri prejšnjih rodovih in naših dejanjih v tem življenju, ter postopno pridemo do vzroka."

Vse, kar je katerokoli živo bitje (minerali, rastline, živali, ljudje, nefizična bitja) kadarkoli doživelo, se namreč zapiše na nivoju duše. To pa se potem izraža skozi "kavzalno" telo, auro ali biopolje. Na nivoju duše so namreč zapisane vse informacije o naših breztelesnih inkarnacijah, bivanjih na drugih planetih in bivanjih na Zemlji, informacije o naših prednikih, otrocih, sorodnikih (družinska karma) ter informacije o fizičnem telesu, njegovih boleznih in vsem, kar se je z njim dogajalo. Predvsem pa je na nivoju duše zapisano tisto, kar je najbolj pomembno, to pa so informacije o naši podzavesti; določena prepričanja, vzorci, lastnosti, travme, povezave med določeno osebo in različnimi nefizičnimi bitji...

Določeni vzorci ali prepričanja se lahko vlečejo čez več inkarnacij, preko dolge družinske linije, lahko tudi od nastanka duše, preko bivanja na drugih planetih, bivanja na različnih ravneh obstoja...

Grobo rečeno obstajata dva načina razreševanja takih stvari. Če uporabimo metaforiko, lahko ponazorimo takole: Če skala predstavlja glavni vzrok za neko težavo oziroma problem, se lahko lotimo razbijanja skale na dva načina. Pri prvem vzamemo macolo in razbijamo okrog in okrog podvzroke ter tako počasi pridemo do sredine. Drugi pa je, da zvrtamo luknjo do sredine, vstavimo eksploziv  in razstrelimo...

Glavni vzrok težave lahko primerjamo s korenino pri drevesu. Lahko najprej posekamo manjše korenince, sledijo malo večje in na koncu tisto glavno. Lahko pa se takoj lotimo glavne korenine, jo posekamo  in s tem odpadejo tudi vse ostale, ki so ji podrejene.

 

Kako poteka terapija

Preko Vira, Kreatorja duše ali energijske sledi se dobi vpogled v prikrite vzorce, ki obremenjujejo neko osebo, se ji v življenju ponavljajo vedno znova enaki vzorci, situacije, bolezni, ipd...Preveri se tudi ali ima oseba na sebi energijske parazite, prilepljene "duše", nefizična bitja ali je kaj od tega vezano na njo, jo ovira, izčrpava...

Osebo se lahko na različne načine popelje skozi procese ozaveščanja, kurjenja vzorcev, prepričanj, urejanje karmičnih vezi, izravnavo karme, odstranjevanje nefizičnih bitij...

Pri terapiji oseba izpostavi problem, in če terapevt ne vidi v globino, bo pač zaznal samo en površinski vzrok, ki se nanaša na omenjeni problem. Ko se bo razrešil ta vzrok težave, lahko opazi še deset drugih, ki so ležali pod njim. In ko vsakega od njih razrešita, se lahko pod vsakim pojavi še deset novih, itd. Terapevt, ki vidi v globino, pa se lahko takoj loti glavnega vzroka. Pred tem se mora prepričati, ali je terapiranec tega sposoben, kakšna je njegova miselnost, čustveno stanje in podobno. Tak način dela vključuje alfa ali theta stanje, potovanje po astralu, spreminjanje podzavestnih vzorcev, prepričanj (reprogramming), presvetljevanje, izravnavo karme in še marsikaj drugega.

Nekaj  primerov podzavestnih vzorcev in prepričanj:

  • rojen sem, da trpim
  • ni mi dano biti srečen
  • zdravniki so mi tako dejali
  • za denar je treba garati
  • jaz imam vedno prav in se ne motim
  • strah pred smrtjo, osamljenostjo, revščino, materialnim bivanjem
  • agresija do moških ali žensk, do črncev, židov, določene nacije, narkomanov, alkoholikov...

 

Podzavestni vzorci predstavljajo samo približno 1/3 problema. Zato se pri karmični diagnostiki ni dobro posvečati samo temu.

Danes obstajajo tudi zdravilci, ki znajo povedati, od kje naj bi oziroma izvirajo določeni vzroki, ne znajo se jih pa lotiti. Karmična diagnostika in terapija sta namreč dva različna pojma...

Kakšno vlogo ima karma pri zdravljenju bolezni?

Le malokateri od zdravilcev je pozoren na karmo. Zakon karme je pri zdravljenju odločilen. Ljudje zapravljajo čas s pošiljanjem energij določeni osebi ali pa jim dajejo veliko tablet te ali one vrste, pa se ne zgodi nič. Osebi ni nič bolje, ker zakon karme tega ne dovoljuje.

Veliko bolezni je karmičnih - poleg tistih, ki izhajajo iz napačne uporabe ali nerabe energije duše. Iz prejšnjih življenj s seboj prinašamo karmo, ki se manifestira v bolezni na določeni ravni - mentalni, fizični, astralni ali pa v kombinaciji vseh treh. Odvisno od posameznika. Če prinašate karmo iz življenja v življenje, če razumete problem in veste, da se da bolezen v tem življenju samo omiliti ne pa tudi ozdraviti, potem jo je morda lažje sprejeti. Simptome, bolečine in trpljenje lahko morda blažimo z zdravili ali drugačnim odnosom do življenja, dejanska bolezen pa bo tukaj tako dolgo, kot to določa karma.

Oseba se mora naučiti razrešiti karmo, mora odpraviti tisto, kar karmo povzroča. To je zapleteno. Tako zelo prefinjeno in kompleksno, da ni mogoče dati preprostega navodila v smislu "naredi to" ali "stori tisto". Stanje pacienta je treba razumeti temeljito, razumeti, kaj je tisto, kar povzroča karmično težavo. Lahko je tudi posledica napačne rabe energije duše ali pa njene nerabe, torej je to treba popraviti. Ko se to zgodi, bo karma razrešena in oseba bo ozdravela brez zdravljenja. Zdravljenje je v razreševanju karme.

Z vidika Mojstrov se včasih karmična izravnava lahko doseže samo skozi smrt. Smrt je zdravilo. To je težko razumeti, za Mojstra pa je to ena izmed poti - ne edina - do ozdravitve. V naslednjem življenju se bo ta oseba rodila brez tega konkretnega karmičnega bremena, zato lahko prične na višji točki, ker je karma ne ovira.